BEC The Bio Energy Corporation
Światowy lider w Technologii Orgonu !!!
Teraz macie Państwo możliwość skorzystania z niej!!!

Ogólnoświatowa Strona poświęcona technologii Orgonu i Urządzeń Radionicznych
Wytwórca Generatora Orgonu: Znacznie więcej niż akumulator orgonu!

Ogromny Krok w Przyszłość

Stany Zjednoczone Austria Węgry Wielka Brytania Szwajcaria Hiszpania Niemcy
Francja
Włochy Portugalia Rosja Japonia Rumunia

Autoryzowany Przedstawiciel na Polskę
Dariusz Liszewski, 0603 227 686

e-mail: kontakt@bioenergia.org.pl


Niemcy

Hiszpania

Francja

Węgry

Włochy

Japonia

Portugalia

Rumunia

Rosja

Szwajcaria

Wielka Brytania

Linki

Urządzenia radioniczne Wspomagane Energią Orgonu Mogą być pomocne w:
Osiąganiu zamierzonych rezultatów w znacznie krótszym czasie,
Rezultatów znacznie przekraczających oczekiwania,

... i wszystko tylko za naciśnięciem guzika!
Jest to możliwe dzięki zastosowaniu energii życia! Eksperyment potwierdzający tezę
   
Home Wilhelm Reich i Orgon Technologia energii życia, jak można ja wykorzystać Jak to działa?
Łącze Kierunku Łącze Celu Energia Życia Podsumowanie
Diagramy Urządzeń  Magia i Radionika wzajemnie się uzupełniają 

Jak To działa...

Metody Wykonywania Działań Na Odległość i Ich Podstawowe Zasady Funkcjonowania

Magia jest działaniem, które opiera się
na wykorzystaniu strukturalnych łączy
i energii życia....................................

(Karl Hans Welz, "Magick of the Future")

Każde działanie na odległość mysi zawierać w sobie trzy podstawowe elementy składowe aby mogło być skutecznym, są to:

Łącze Kierunku (orientacji) - reprezentujące planowany skutek,,
Łącze Celu - reprezentujące obiekt, którego skutek ma dotyczyć,
Energia Życia!

Jakiekolwiek działanie na odległość, które nie zawiera w sobie chociażby jednego z wymienionych elementów, skazane jest na niepowodzenie, bez względu na intencje, zgodność z tradycją, duchowe doświadczenie (praktyka), itd. Tylko i wyłącznie to jest powodem nieskuteczności podejmowanych działań, nawet jeżeli wszelkie instrukcje wykonywane są ze szczególną starannością i uwagą.

Łącze Kierunku

Łącza Kierunku są wartościami (ustawieniami) radionicznymi. Mogą to być: dokładne częstotliwości, symbole, sigile, symboliczne obiekty, magiczne kadzidła, olejki, zioła, lub jakiekolwiek inne strukturalne reprezentacje. Wszystkie one mają jedną cechę wspólną: tworzą one pomost łączący z pożądanym efektem lub zmianą sytuacji.
Czasami tego typu łącza mogą odwoływać się do energii uważanych za metafizyczne, jak np. żywioły, energie planet itd. ... wszystkie reprezentujące aspekty pożądanej zmiany.
Będąc reprezentantami pragnień, łącza kierunku często postrzegane są jako modulatory generowanej energii życiowej. Filtry oferowane przez naszą firmę są typowymi Łączami Kierunku.

Większość tradycyjnych szkół ezoterycznych naucza tworzenia Łącz Kierunku w stanie głębokiego skupienia, zwłaszcza gdy problem który ma być rozwiązany jest szczególnie skomplikowany. Jednym z powodów takiego podejścia jest fakt że w wyniku takiego działania tworzony jest myślokształt , który zostaje związany z tworzonym obiektem. Oczywiście, używając Welz Chi Generatora, RAD lub Programu Radionicznego, można uzyskać maksymalną skuteczność w generowaniu prawidłowego myślokształtu, dodatkowo naładowanego Energią Życia. Myślokształt taki jest żywą abstrakcją, która podąża w kierunku osiągnięcia określonego celu. Z tego powodu, ładowanie energią Łącz Kierunku, za pomocą Welz Chi Generator'a w tradycyjnej praktyce magii, jest po prostu niezbędne w przypadku skomplikowanych sytuacji.  

Łącze Celu

Łącze Celu (często zwane również "Łączem Psychicznym") jest obiektem, symbolem, ustawieniem radionicznym, itd. które łączy z obiektem docelowym wykonywanego działania na odległość. Celem tym może być inna osoba lub osoba wykonująca działanie.
Może to być także grupa składająca się z kilku osób. Oczywiście, łącze celu powoduje bezpośredni przepływ energii życia do obiektu, który reprezentuje (oczywiście energię nacechowaną "intencją" zmiany).
Diagram będący testem przepływu energii pełni rolę takiego właśnie łącza. Tworzy on połączenie z generatorem orgonu, znajdującym się w naszych laboratoriach. Niektórzy magowie używają włosów, części garderoby czy zdjęć, aby tworzyć łącza do osób na które chcą wpływać, jednakże ustawienia radioniczne, określane w trakcie koncentrowania się nad określonym celem wykonywanej operacji są równie skuteczne. Zatrzymują one myślokształt, powstający podczas wizualizowania sobie celu działania.

Ważne! Zarówno łącze kierunku jak i łącze celu są strukturalnymi reprezentacjami efektu lub osoby. W rzeczywistości, kiedy koncentrujemy się na osobie, miejscu, pożądanym skutku; mózg tworzy strukturalne łącze. Oczywiście głęboka koncentracja może być bardzo poważnym wyzwaniem, gdyż naturalną cechą umysłu jest podążanie za spontanicznie pojawiającymi się w umyśle myślami. Jednakże, już bardzo dawno temu, praktykujący rozwinęli metody "zatrzymywania" tego typu strukturalnych łączy. Obiekty które zostają wykonane z intencją wytworzenia połączenia z określonym celem lub kierunkiem stają się takimi łączami. W dzisiejszych czasach, urządzenia radioniczne wyposażone w potencjometry przeznaczone do ustawiania "abstrakcyjnych" wartości są idealnym wprost narzędziem do tworzenia tego typu łączy. Bardziej tradycyjnymi i niezwykle skutecznymi narzędziami są ezoteryczne i archetypowe symbole, które, w przeszłości, zostały wykonane z silną intencją.

Znaczenie Użycia Życiowej Energii (Chi, Prana, Orgon, Mana, Od, Zwierzęcy Magnetyzm, itd.)

Funkcja i charakterystyka strukturalnych łączy jest bardzo łatwa do zrozumienia. Jeżeli chodzi o życiową energię, to dla energii tej odległość jest rezultatem istniejących różnic strukturalnych.
Aby wyjaśnić mechanizm powodujący że energia życiowa dociera do celu wraz nadanym jej kierunkiem (zabarwieniem), zwłaszcza przy użyciu abstrakcyjnych strukturalnych łączy (jak np. nastawienia urządzenia radionicznego) należy odwołać się do wiedzy opisującej charakterystykę tej energii. Wiedza ta jest szczególnie potrzebna do zrozumienia istoty myślokształtów; w jaki sposób się rozwijają i dlaczego mogą kontynuować swoją drogę ku celowi, nawet, jeżeli wykonywanie działania na odległość zostało zakończone.

Magowie posiadają tę wiedzę i opierają na niej swoje działania już od kilku tysięcy lat. Wiedza ta jest wynikiem praktycznego doświadczenia. Wiedzieli oni że działanie wzbogacone o energię życia wywołuje znacznie lepsze rezultaty.

Z drugiej strony, klasyczne urządzenie radioniczne czasami nie przynosi tak dobrych rezultatów, głównym powodem tego jest brak wystarczającej ilości życiowej energii.
Przeciętni użytkownicy tego typu urządzeń przeważnie nie są świadomi jak ważną role pełni opisywana energia w osiąganiu zamierzonych efektów. Zwykle, klasyczne urządzenie radioniczne pozostaje włączone aż do momentu zmaterializowania się "zaklęcia".

Wraz z wynalezieniem Welz Chi Generator'a i wprowadzenia radioniki wspomaganej orgonem, sytuacja ta uległa diametralnej zmianie!!! Teraz, operator który pracuje z urządzeniem nowej generacji, może "zachowywać się" jak tradycyjny (prawdziwy) mag czy szaman: ustawia urządzenie (lub program) na konkretne cele i pozostawia pracujące na jedną do dwóch godzin, po czym wyłącza je, i czeka na efekty swojego działania. Używając Welz Chi Generator'a można oczywiście zamienić każdy dowolny program radioniczny czy starego typu urządzenie radioniczne w pełne mocy wspomagane energią urządzenie radioniczne!!!

Poniżej, postaramy się wytłumaczyć, na jakich zasadach opiera się działanie radioniki, które powodują że technologia ta wsparta energią życia jest ogromnym krokiem na przód w porównaniu to "klasycznej" radioniki.

Z użyciem naszych urządzeń wykonaliśmy dwa doświadczenia. Udowodniliśmy, że ekwiwalentne łącza strukturalne (np. abstrakcyjne ustawienia potencjometrów urządzenia radionicznego) pozwalają na przesyłanie energii z taką samą efektywnością, jaka ma miejsce przy użyciu praktycznie identycznych łączy strukturalnych.

Jednakże klasyczni praktycy sztuki magicznej mogli nam oświadczyć to samo tysiące lat temu! Cała ich praca i doświadczenie opierały się na tej zasadzie. Osobiście doświadczali tego faktu, więc nie potrzebowali naukowych dowodów.

Wiemy że energia życiowa:

(1) swobodnie przepływa, bez żadnych zauważalnych strat, pomiędzy identycznymi strukturami, i
(2) podlega zasadzie negatywnej entrofii, tzn. pole energii o mniejszym potencjale jest wchłaniane przez pole o większym potencjale, aż do całkowitego wchłonięcia.

Druga cecha orgonu pozwala ustanawiać połączenia strukturalne w sytuacji, kiedy połączenie nie jest w rzeczywistości identyczne, nawet gdy łączem jest czysta abstrakcja (np. ustawienia radioniczne, symbole, mantry, myśli czy obiekty). Energia automatycznie wyszukuje docelowego obiektu, dla którego zostało wykonane działanie.

W typowym urządzeniu radionicznym jedno łącze określa kierunek, drugie zaś cel. Obydwa łącza znajdują się w tym samym miejscu (urządzenie radioniczne), co tworzy wzajemne powiązanie obu łączy. W wyniku tego powiązania, energia kierunku określa wpływ jaki jest wywierany na osobę będącą celem. Używając dodatkowych kierunków (intencja podczas ustawiania wartości potencjometrów urządzenia) zostaje stworzony myślokształt, który naładowany energią powoduje że wykonywane działanie jest kontynuowane w czasie, nawet po wyłączeniu urządzenia radionicznego!
To samo ma również miejsce w przypadku działań magicznych wykonywanych klasycznymi metodami jak i wszelkich działań na odległość.

Naturalnie potrzebna jest odpowiednia ilość energii (orgonu); idealnym rozwiązaniem pozwalającym zasilić w energię myślokształt aby utrzymywał się "przy życiu" jest Welz Chi Generator.
Ponowne wykonanie działania na odległość dodaje mocy myślokształtowi. Metoda ta jest znacznie wydajniejsza niż pozostawienie klasycznego urządzenia radionicznego, aż do pojawienia się efektów działania.

Proponowane przez naszą firmę urządzenia umożliwiają osiąganie efektów w krótkim czasie i dają możliwość tworzenia pełnych mocy myślokształtów.
Podczas gdy średniej klasy urządzenia przeznaczone są głównie do użycia osobistego, to modele z serii o wysokiej wydajności (HD) dostarczają bardzo silnego pola energii, pozwalającego na wykonanie nawet kilku działań radionicznych jednocześnie lub pracę nad naprawdę skomplikowanymi i trudnymi sytuacjami.

Doświadczeni magicy klasycznej sztuki są w pełni świadomi zasady mówiącej że: Bez Życiowej Energii nie możliwe jest żadne działanie na odległość, żadne działanie magiczne!!! Energia ta jest nośnikiem stałej pozytywnej zmiany i kontroli umysłu na odległość. Dlatego też, Energia życia jest paliwem wszelkich działań na odległość, włączając w to stosunkowo młodą metodę, jaką jest radionika!

Wyzwaniem przed którym zawsze stali klasyczni magowie była możliwość posiadania dostępu do silnego źródła życiowej energii. Metody jakich używano były tak różne jak wiele jest różnic kulturowych i religijnych. Niektórzy z naprawdę wtajemniczonych wiedzieli w jaki sposób pobierać energię z przestrzeni, większość jednak, używała najróżniejszych metod pozwalających generować ją wewnątrz własnego ciała (Tai Chi, taniec, mruczenie, praktyki seksualne i inne).
Oczywistym jest że umiejętność generowania dużej ilości energii umożliwia dokonywanie wszelkich działań na odległość. Z tego powodu wiedza na ten temat utrzymywana była w ścisłej tajemnicy, gdyż było to doskonałe źródło dochodów.

W trakcie prowadzenia badań nad charakterystyką orgonu, Wilhelm Reich odkrył że orgon może również występować w formie nieaktywnej, tzw. Martwy Orgon. może to zachodzić pod wpływem czynników naturalnych, lub częściej, jest związane z występowaniem tzw. elektromagnetycznego smogu (bardzo silnymi emiterami martwego orgonu są jarzeniowe świetlówki i odbiorniki telewizyjne). Efektem oddziaływania na człowieka silnego pola martwego orgonu jest poczucie silnego osłabienia, a nawet choroba, w skrajnych sytuacjach.

Orgon, który w naturalny sposób stracił swoje pierwotne właściwości może po pewnym czasie, w wyniku oddziaływania na niego "żywego" orgonu odzyskać swoją charakterystykę. Jednakże w sytuacji, kiedy źródłem generowania martwego orgonu stają się przedmioty stworzone przez człowieka, naturalne procesy są nieskuteczne, ze względu na fakt ciągłej emisji.

Osoby które mają do czynienia z tradycyjnymi akumulatorami orgonu (pasywnie gromadzącymi orgon z otaczającej przestrzeni) wiedzą że urządzenie to może zostać naładowane "martwym orgonem", znajdującym się atmosferze.
Welz Chi Generator, wytwarzający ciągłe i silne pole pulsującego orgonu jest w stanie przekształcić dowolny obszar wypełniony "martwym orgonem". Nawet jeżeli zostanie on umieszczony przy emiterze "martwego orgonu" to będzie on na bieżąco przekształcany w jego aktywna formę.

Należy również zwrócić uwagę na fakt, że każdy rodzaj urządzenia gromadzącego orgon, które, w wyniku nagromadzenia martwego orgonu stało się generatorem "negatywnej energii" może być ponownie mieć przywróconą swoją pierwotna funkcję poprzez umieszczenie go na kilka minut w pobliżu Welz Chi Generator'a.

Uwaga: ostatnio pojawiły się na rynku urządzenia, które w pasywny sposób gromadzą orgon. są to tzw. akumulatory orgonu, które fałszywie, ze względów marketingowych, sprzedawane są jako "generatory orgonu". Od klasycznych urządzeń tego typu odróżnia je fakt użycia wewnątrz konstrukcji układów kryształów i miedzianych spiral. Budowane są one w formie piramid lub stożków.

Łącza Strukturalne i Energia Życia - podsumowanie

Prezentowana tutaj teoria energii życia i oddziaływania na odległość ma swoje głębokie podstawy w udowodnionej charakterystyce strukturalnych łączy i negatywnej entrofii, charakteryzującej energię życia. Pozwala ona w łatwy i logiczny sposób wyjaśnić wszelkiego rodzaju "cuda" będące wynikiem wszelkich działań "duchowych", których tłumaczenie oparte było do tej pory na odwoływaniu się do całego szeregu nie udowodnionych teorii, jak np. nie dających się zmierzyć "częstotliwości", różnego rodzaju płaszczyzn "eterycznych", "wyższych sfer", duchów, bogów, itd.
Główną zasadą która się kieruję podczas tworzenia wszelkiego rodzaju teorii naukowych jest: opisywać rzeczywistość w maksymalnie prosty sposób!

Jeżeli przyjmie się tą "nieortodoksyjną" postawę, to okaże się że wiele cudów, które były niewytłumaczalne można opisać kilkoma prostymi słowami!

Użyj tej teorii podczas pracy z radioniką, magią, lub jakąkolwiek inną techniką motywacyjną, służącą do pracy nad sobą, a prawie natychmiast zauważysz wzrost wydajności i skuteczności oddziaływania na odległość.

Magia i Radionika: dwa różne podejścia, te same zasady działania!

Jak zostało to opisane wcześniej, praktycznie każde efektywne oddziaływanie na odległość, łącznie z magią, szamanizmem czy radioniką, oparte jest na tych samych zasadach. Działania!

Proponuję teraz uważne przeanalizowanie umieszczonych poniżej diagramów, w świetle poznanej teorii. Z pewnością jest ona słuszna dla wszystkich przytoczonych przypadków.

 

Proszę dokładnie przeanalizować zamieszczone poniżej rysunki!

Jest to ilustracja typowego działania magicznego, pozbawionego źródła energii życia. Powodem takiej sytuacji jest brak wiedzy operatora na ten temat.
Niewielka ilość energii jest pobierana z otoczenia lub od operatora.
Osiągnięcie zamierzonych rezultatów jest możliwe , jednakże tego rodzaju działanie jest obarczone bardzo dużym prawdopodobieństwem niepowodzenia!
Ta sama operacja magiczna, jednakże wykonywana przez doświadczonego magika, potrafiącego pracować z energią życia. Dobre rezultaty!
Ta sama operacja, wzbogacona o ciągłe energetyzowanie działania za pomocą Welz Chi Generatora. Stałe źródło energii utrzymuje w działaniu energie w dążeniu do celu.
Skutki mogą nadejść szybko. Sukces jest możliwy nawet w przypadku sytuacji kiedy wszystko wydaje się zawodzić! Wymierne Efekty!
Tradycyjne" urządzenie radioniczne. Operator nie posiada wiedzy na temat orgonu.
Przesył jest możliwy ze względu na fakt istnienia stosunkowo słabego pola energii otaczającego urządzenie oraz że urządzenie jest pozostawione włączone aż do momentu pojawienia się oczekiwanych skutków - lub rezygnacji operatora.
Wysoce Niepewne! Dla doświadczonego magika bardzo łatwym jest ingerowanie w tego typu działanie!

Tradycyjne" urządzenie radioniczne wzbogacone za pomocą Welz Chi Generatora. Silne źródło energii gwarantuje szybkie działanie, Wysoce Skuteczne!

Diagram urządzenia RAD 2400 HD - pozwalającego na określanie Kierunku i Celu, wyposażonego w Wysoce Wydajny Generator Orgonu. Większa precyzja ustawienia. Rezultaty mogą nadejść szybko. Sukces jest możliwy nawet w przypadku bardzo skomplikowanych sytuacji, gdy wszystkie metody wydają się być nieskuteczne!

Programy komputerowe "Power Radionics" wychodzą znacznie dalej poza możliwość ustawienia jedynie łącza strukturalnego dla Kierunku i Celu. Umożliwiają one dodatkowe określenie Charakteru Podstawowego Działania, Alternatywnego Celu (może być użyty do uziemienia) oraz Kierunku (charakteru) Otoczenia. Są one cyfrowo połączone z Welz Chi Generator'em w celu nadania mocy podejmowanemu działaniu! Niezwykle Wszechstronne i Skuteczne Narzędzie!

Magia i Radionika Wzajemnie się Uzupełniają!

Proponowane przez nasza firmę urządzenia radioniczne oferują bezkonkurencyjną wszechstronność, np. doświadczeni magicy zwykle preferują używanie połączenia magicznego sigilu, pozwalającego wykorzystać energie, które są używane z powodzeniem przez wieki, z dokładnością nastawień urządzeń radionicznych, pozwalających użytym energiom osiągnąć określony kierunek oddziaływania. W ten sposób energia sigilu jest modyfikowana i dopasowywana do konkretnej sytuacji. Programy radioniczne są szczególnie efektywne w takim działaniu!

Oczywistym jest, że to co odróżnia urządzenie radioniczne od tradycyjnych narzędzi używanych w magii: sigile, oleje, lalki, kadzidła, to fakt że narzędzia te tworzone są dla potrzeb jednej określonej sytuacji. Każda kolejna sytuacja wymaga nowego zestawu "narzędzi", tymczasem urządzenie radioniczne może być używane i "kalibrowane" dla dowolnej sytuacji, dowolna ilość razy. JEST PO PROSTU UNIWERSALNE!!!

Magia jest działaniem, które opiera się na wykorzystaniu energii życia i strukturalnych łączy. Traktując zagadnienie w ten sposób, radionika, jest formą magii wykorzystującą urządzenia techniczne (włączając w to programy komputerowe) jako uniwersalne łącza strukturalne, które mogą być ustawiane (zestrojone) na dowolnie wybrany kierunek lub/i cel.

Home
Technologia wykorzystująca energię życia, do czego może służyć?

Katalog

DeutschEspagnolFrancaisItalianoJapaneseRussianSchweizU KPortuguesHungarianRomanian