BEC The Bio Energy Corporation
Światowy lider w Technologii Orgonu !!!

Teraz macie Państwo możliwość skorzystania z niej!!!

Ogólnoświatowa Strona poświęcona technologii Orgonu i Urządzeń Radionicznych
Wytwórca Generatora Orgonu: Znacznie więcej niż akumulator orgonu!

Ogromny Krok w Przyszłość

Stany Zjednoczone Austria Węgry Wielka Brytania Szwajcaria Hiszpania Niemcy
Francja
Włochy Portugalia Rosja Japonia Rumunia

Oficjalna strona producenta i wynalazcy orgonitu
tłumaczenie z angielskiego oraz ewentualne dodatkowe informacje:
Dariusz Liszewski, 0603 227 686
e-mail

Strona promocyjno - informacyjna
Tłumaczący nie prowadzi sprzedaży niżej opisanych urządzeń.
Wszelkie zamówienia realizowane są przez HSCTI w Atlancie, USA.

Niemcy

Hiszpania

Francja

Węgry

Włochy

Japonia

Portugalia

Rumunia

Rosja

Szwajcaria

Wielka Brytania

Linki

chi energy generator

Urządzenia radioniczne Wspomagane Energią Orgonu Mogą być pomocne w:
Osiąganiu zamierzonych rezultatów w znacznie krótszym czasie,
Rezultatów znacznie przekraczających oczekiwania,

... i wszystko tylko za naciśnięciem guzika!

chi energy test

Jest to możliwe dzięki zastosowaniu energii życia! Eksperyment potwierdzający tezę

chi energy generators order form
life force

Katalog

Przedstawiciele i dystrybutorzy

O twórcy Generatora Orgonu

Wprowadzenie

Wilhelm Reich i Orgon

Technologia energii życia,jak można ja wykorzystać

Jak to działa?

 

Opisywane na niniejszej stronie urządzenia oparte są o teorie które nie zostały potwierdzone oficjalnie przez naukę. Nie istnieją żadne badania akademickie potwierdzające prawdziwość głoszonych poniżej tez.

Urządzenia te nie są przeznaczone do wykorzystania w medycynie
lub do wspomagania zdrowia.

Producent oraz tłumaczący niniejszy tekst z języka angielskiego na polski, nie ponoszą żadnej odpowiedzialności prawnej ani finansowej za ewentualne negatywne skutki użycia niżej opisanych urządzeń.


 

Niniejszym prezentujemy technologię, która przy odpowiednim wykorzystaniu może spowodować iż możliwym stanie się przekształcanie ogólnie średnich osiągnięć w pasmoTOTALNEGO SUKCESU, dla każdej, dowolnie wybranej płaszczyzny życia.

Technologia tapowinna zainteresować osoby zaangażowane w jaką-
kolwiek formę pracy skierowanej na samodoskonalenie i osiąganie życiowych sukcesów, takich jak: techniki motywacyjne, programowanie neuro-lingwistyczne, fitness, sport wyczynowy, kulturystyka, kreatywna wizualizacja, radionika, szamanizm czy magia.

Prawdę mówiąc, technologia ta może być określana terminem:
w najwyższym stopniu nieuczciwa przewaga nad innymi.

Nieuczciwa, czy raczej nie w porządku, ponieważ wszelkiego rodzaju praktyki samodoskonalenia, wymagające dużego nakładu pracy i czasu
a nawet duchowego zaangażowania stają się drugorzędne, jeżeli porównać ichszybkość osiągania celuz prezentowani dalej urządzeniami.

O niezwykłości tej technologii świadczy fakt iż umożliwia ona wejście do niezwykle bogatego i pełnego mocy świata subtelnych metod pozwalających osiągać głębokie stany transu, okwiecenia i mocy.

Dla większości osób prawdopodobnie jest to pierwsza okazja w życiu kiedy oprócz poznania wysokiej technologii można również z niej skorzystać w praktyczny sposób.
Będzie to wielki naturalny krok w kierunku osiągania sukcesów, które
z marzeń tworzonych w przeszłości będą mogły stać się rzeczywistością teraźniejszości.
Technologia ta pozwoli maksymalnie zwiększyć Państwa możliwości tworzenia własnej rzeczywistości.
Zamierzamy zaprezentować Państwu niezwykle ekscytującą technologię, aby mogli Państwo osiągać widoczne i szybkie efekty działania, i dalej,podążać krok po krokuzagłębiać się w coraz poważniejsze obszary jej wykorzystania.

Jest to możliwość urzeczywistnienia wszystkich planów na przyszłość
w łatwy i prosty sposób.
Urządzenia te zostały specjalnie zaprojektowane po to aby umożliwić Państwu pełen mocy rozwój na wszystkich płaszczyznach życia, a zwła-
szcza tych które uważacie państwo za wymagające wzmocnienia czy przepracowania.
Bez względu na to czym się Państwo zajmujecie, czy to jest biznes, polityka, sport wyczynowy, edukacja, sprawy duchowe czy inne, niezwykle wysokowydajne urządzenia oferowane przez HSCTI mogą być pomocne w państwa życiu, za każdym razem gdy będą używane we właściwy sposób.

Doświadczenia prowadzone przezWilhelma Reicha,wykazały że Orgon jest pierwotną formą energii kosmicznej, występującą we wszechświecie. Jej obecność może być doświadczona wizualnie lub termicznie, a także zmierzona za pomocą licznika Geigera-Muellera
i elektroskopu. W odniesieniu do żywych organizmów, energia ta określana jest terminami: Energia Chi, Bio-Energia, Energia Życiowa.
W całej swojej historii ludzkość używała energii życia na bardzo wielu płaszczyznach.
Użycie tej energii, lub inaczej Orgonu (jak nazwał ją Wilchelm Reich) zawsze było związane z praktycznym doświadczeniem. Ze względu na fakt iż była to jedna z pierwszych technologii dostępnych dla człowieka, naturalnym jest iż stała się ona nieodłączną częścią tworzonych systemów wierzeń, bardzo podobna w sposobie podejścia jaki towarzyszył np. używaniu ognia, wytwarzaniu metali czy obcowaniu ze zjawiskami będącymi przejawami stanów natury. Z tego względu, praktyczna wiedza na temat używania tej energii związana została bezpośrednio z obszarami praktyk religijnych poszczególnych kultur.
A nawet więcej, za każdym razem kiedy użycie tej energii zwieńczone było sukcesem traktowano to jako dowód potwierdzający system religijny praktykujących.

Energia Życia sprawia, że wszystko staje się możliwe!

Ten niezwykle ekscytujący test z pewnością będzie dla Państwa zaskoczeniem!

Zanim zaczniecie Państwo, w sposób rutynowy, korzystać z tej zadziwiającej technologii, aby osiągać zamierzone sukcesy, możecie wykonać następujące doświadczenie. Będzie ono z pewnością dowodem na to iż ...

Energia Życia może być przesyłana na dowolną odległość!

Doświadczenie to, i płynące z niego wnioski odsłonią przed państwem:

    Podstawowe zasady absolutnie nowejTechnologii Wpływania Na Umysł
    Głębsze zrozumienie zasad działaniaRadioniki
    Znaczenie użycia Energii Życia i Niskich Częstotliwościw Sporcie Wyczynowym, Treningu Fitness, Kulturystyce
    Pełen zrozumienia wgląd wMetody Samodoskonalenia, Techniki Motywacyjne, a także
    Ogólny zarys technik kontroli umysłu, ESP, i innych metod Działań na Odległość (niektórzy nazywają to Magią)!

Na początek Doświadczenie Przesyłu Energii

orgone nergy transfer test

    1. wydrukuj diagram przesyłu energii znajdujący się po lewej stronie
    2.umieść diagram na stole lub jakiejkolwiek innej płaszczyźnie. Nie bliżej niż 60 cm od twojego ciała lub jakiegokolwiek innego większego żywego organizmu.
    3. teraz umieść jedną ze swoich dłoni w odległości około 2-3 cm nad diagramem. Twoja ręka powinna być rozluźniona, otwarta, ale nie napięta!

Większość ludzi będzie zdumiona że prawie natychmiast coś wyczuwa. Można odczuwać delikatne drżenie w dłoni, subtelny powiew chłodu lub, przyjemne doświadczenie ciepła rozpływające się w kierunku palców. Charakter odczucia zależy od jakości przewodnictwa zakończeń nerwowych dłoni…

Jest to, być może pierwszy raz w życiu, bezpośrednie doświadczenie istnienia Energii Życia!

Tak jak to było powiedziane wcześniej (a w dalszej części wyjaśnimy dlaczego) energia życia jest subtelną energią, lub inaczej: psychiczną mocą, która jest używana we wszelkiego rodzaju działaniach na odległość, takich jak: praca duchowa czy religijna, wywoływanie cudów, praca z własną psychiką, autosugestia, wyszukiwanie skarbów i inne.

Odczuwanie energii emanującej z diagramu jest możliwe, ponieważ identyczny diagram został umieszczony naprzeciwko Generatora Chi Welz'a , znajdującego się w naszym laboratorium. Cała zasada jest niezwykle prosta, a doświadczenie to ukazuje, żemożna używać tej technologii do świadomego dystrybuowania jej w dowolnym kierunku.

Dowód

Doświadczenie to pokazuje, że mogą Państwo teraz dysponować energią, która dotychczas była dostępna tylko dla osób poświęcających całe swoje życie na doskonaleniu gromadzenia i odczuwania jej, tj dla mistrzówchi, reiki, joginów, szamanów, magików i kapłanów zajmujących się praktyką duchową. Energia ta określana jest terminami: chi, prana, mana, ki, itd. ...każda kultura wytworzyła swoją własną nazwę.
Co szczególnie istotne: przesyłowi energii nie towarzyszą żadne jej straty; wszystko co jest niezbędne do dokonania przesyłu to tzw. łącze strukturalne, (niektórzy profesjonaliści przyjmują że w zupełności wystarcza łącze mentalne) zapewniające kontakt z obiektem będącym celem. W rzeczywistości,jest to tak prostedo spełnieniaże każdy jest
w stanie wykonywać działania magiczne
, będącej do tej pory domeną szamanów, magów, osób zaangażowanych w pracę z obszarem "paranormalnym"!

Niezliczone wprost możliwości zastosowania tej energii były powodem, dla którego przez całe wieki strzeżona była jako najcenniejszy sekret. Sekret mogący przynosić krociowe zyski.

Konkluzja

Doświadczyliście i poznaliście właśnie Państwo jeden z najbardziej strzeżonych sekretów wszechczasów. Przesyłu energii życia ("energii magii", lub "energii mentalnej") na dowolna odległość!!! Co ważniejsze, przekonaliście się właśnie Państwo że wiele sekretów dawnych kultur jest po prostu technologią. Dowiedzieliście się Państwo także, że skutki działania wszelkiego rodzaju magików, szamanów czy osób z obszaru pracy duchowej, mogących służyć poprawie Państwa życia mogą być teraz być osiągane w łatwy sposób z użyciem proponowanych przez naszą firmę niezwykle efektywnych urządzeń!!!

Jest to niezwykłej mocy technologia do Państwa dyspozycji...umożliwiająca osiąganie upragnionych sukcesów i trwałych zmian !!!

Ważne: Podczas studiowania niniejszego serwisu spotkacie się Państwo z terminami i metodami, które mogą wywoływać podświadomy lęk i wątpliwości. Jednym z takich terminów jest słowo: "magia". W rzeczywistości to co większość ludzi określa tym terminem jest niczym innym jak działaniem na odległość, które może być osiągnięte za pomocą strukturalnego łącza
i energii życiowej. Z technicznego punktu widzenie, działanie to jest tożsame z radioniką. W dalszej części serwisu strukturalne łącza zostaną opisane szerzej. Ogólnie znanym faktem jest że tego typu obawy towarzysza ludziom którzy opisywane metody wykorzystywali la swoich egoistycznych celów przeciwko innym, powodując u siebie obawy i wątpliwości. Ignorancja zawsze była najlepsza z metod dominacji nad znaczącą częścią populacji! Dlatego też, zdecydowaliśmy się używać słowa "magia" i jemu podobnych, za każdym razem, kiedy są one najlepszym terminem, opisującym to, co się wydarza podczas pracy prowadzącej do osiągnięcia pozytywnych rozwiązań.

Wprowadzenie

Wilhelm Reich

i Orgon

Technologia energii życia,

jak można ja wykorzystać

Jak to działa?

DeutschEspagnolFrancaisItalianoJapaneseRussianSchweizU KPortuguesHungarianRomanian